Iskolánk története

A westminsteri McDaniel College-t 1867-ben alapították, és az egyik első koedukált főiskola volt az Egyesült Államokban. Az iskolát eredetileg a nyugat-maryland-i Vasúttársaságról nevezték el, amelynek elnöke nagylelkű felajánlást tett az első helyiségeknek otthont adó épületre a College Hill-en, Westminsterben, a maryland-i Carroll megye székhelyén. A főiskola 2002-ben kapta a McDaniel College nevet, William Roberts McDaniel, a főiskolai közösség kiváló tagja tiszteletére, aki itt végezte tanulmányait, majd professzor, elnök és kurátor volt a 20. század első évtizedében, és akinek vezetése nagymértékben hozzájárult az intézet fejlődéséhez.
A McDaniel College budapesti intézményét 1994-ben alapították, egy gyönyörűen helyreállított, századfordulón épült iskolaépületben. Megalapítása óta több, mint 200, a tanulmányait Budapesten megkezdő hallgató végzett a McDaniel College-ban.


Küldetésünk

LEGFŐBB ELVEINK

A McDaniel-ben hisznek abban, hogy a liberális hozzáállással képzett hallgatók kritikusan, kreatívan és humánusan gondolkodó és cselekvő emberekké válnak, akik irányítják a saját életüket és ésszerűen, fantáziával és érzékenységgel fejlesztik egyedi képességeiket. Megtalálják helyüket a globális közösségben, megértve kötelezettségeiket az egyének segítésére és a nagyobb közösségekben való együttműködésre. A McDaniel egy olyan tudományos és társadalmi környezetet biztosít, amely elősegíti a liberális tanulást és tanítást.
Törekszünk arra, hogy a diákokat egy humánus környezet középpontjába helyezzük, úgy, hogy lássák személyes céljaikat, és azokért dolgozzanak, tiszteletben tartva másokat és felelősséget vállalva a közjóért.
Tanulóinknak biztosítjuk a múltról és jelenről való tudást, így naprakészek és jól informáltak lesznek a világról.
Különböző módokon közelítjük meg a tudást és a személyes teljesítményt, így a diákok megtanulnak kritikusan gondolkodni, kreatívan reagálni, és érzékeny, intelligens döntéseket hozni.
Segítünk hallgatóinknak alapvető készségeik kibontakoztatásában, hogy kifejezhessék magukat a saját elégedettségükre és a nagyobb közösség számára.
Elismert szakmai programokat biztosítunk az elkötelezett diákok számára, és ami még fontosabb, hogy a szakmai képzés szerves részeként a bölcsészettudományt is elsajátíthatja a hallgató, ezáltal rugalmasabb, sikeresebb és boldogabb lesz a munka világában.
A tantermekben, a kollégiumokban, a laboratóriumok, és a hallban, a McDaniel College azon dolgozik, hogy ezeket az elveket közvetítse.