A szak leírása

A pszichológia szak tárgyai a viselkedést, az érzelmeket, a kognitív folyamatokat és az ezeket befolyásoló tényezőket vizsgálják különböző szempontokból. A pszichológia sokoldalú tudományág, amely a természettudományban, a társadalomtudományban, az orvostudományban, és a humántudományokban gyökerezik, illetve szoros kapcsolatban áll velük. A McDaniel College ezen sokrétű tudományágakban nyújt elméleti és gyakorlati képzést felkészítve a hallgatókat a továbbtanulásra és a pszichológia orvostudományi, üzleti, oktatási területen való alkalmazására egyaránt. A pszichológia szakos hallgatók az oktatókkal és hallgatótársaikkal szorosan együttműködve dolgozhatnak kutatási projekteken, amely felkészíti őket a tanulmányaikat lezáró önálló kutatómunka elvégzésére. A hallgatóknak lehetősége van gyakornokként elhelyezkedni különböző szervezeteknél, ahol szakmailag jelentősen fejlődnek.

Továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségek

A pszichológia szakon végzett hallgatókra számos munkalehetőség vár üzleti, oktatási, orvosi és közigazgatási területeken. A pszichológia képzés a legjobb alap mesterszakos tanulmány folytatásához tanácsadói, iskolapszichológiai, oktatási, klinika szakpszichológusi, pszichológiatudományi, szociális munka, büntetőjogi, szervezetpszichológiai, viselkedéselemzői és jogi tanulmányokhoz.

A hallgatók a pszichológia tanulmányaik során reális önismeretre tehetnek szert, képessé válnak az egyének lélektani megismerésére és fejlesztésére. Rálátásuk nyílik a világban betöltött szerepünkre és a számunkra meghatározó dolgok működésére. 
Bernie Weiss
Bernie Weiss
Professor of Psychology

Elsajátítható készségek


Szociálpszichológiai alapismeretek


Neurológia és viselkedéselemzés

 


Kutatási módszerek


Tanácsadói készségek

Tantárgyak

 • Bevezetés a pszichológiába
 • Kutatásmódszertan és statisztika
 • Módszertan
 • Pszichológiai Statisztika I-II.
 • Labor
 • Pszichológia szakírás
 • Fejlődéslélektan
 • A neuropszichológia alapjai
 • Személyiség lélektan

 • Szociálpszichológia
 • Kognitív pszichológia elmélet és labor
 • Megváltozott tudati állapotok
 • Egészségpszichológia
 • Tanuláspszichológia elmélet és etológia labor
 • Független pszichológiai tanulmányok
 • A pszichológia sarokkövei 

Iratkozz fel hírlevelünkre!