A McDaniel College Budapest tanulmányi ösztöndíjat hirdet elsőéves és felsős hallgatói számára egyaránt.

Tandíjkedvezmények

A tandíjad alapján számoljuk ki és abból vonjuk le. Amennyiben több kedvezményre és díjra is jogosult vagy, kiválaszthatod a számodra legmegfelelőbbet, azonban ezeket összevonni nem tudod. A tanulmányi kedvezményeket igénybe vevő hallgatóktól elvárjuk a tanulmányi követelmények teljesítését, a tanulmányi átlagokat és a TOEFL kritériumokat is beleértve.

A fenti kedvezmények igénybevételéhez a hallgatóknak teljesíteniük kell a fizetési kötelezettségeiket a félév megkezdése előtt. Az a hallgató, akinek a kedvezményes tandíj befizetését igazoló elismervényét az iskola a tanév első napjáig nem kapja kézhez, automatikusan elveszíti a kedvezmény lehetőségét, és a teljes tandíj befizetésére válik kötelezetté.


Kedvezmények magyar és amerikai állampolgárok részére

Az első évre automatikusan 700€ kedvezmény jár (ami a jelenlegi éves tandíjat 7200 €-ra csökkenti). A kedvezmény az első év elvégzése után akkor maradhat meg,ha a hallgató eléri a minimum 2,5-ös átlagot és teljeseíti az összes tanulmányi kötelezettséget,beleértve a 2.év végére elérendő TOEFL vizsga eredményt.


Tandíjkedvezmény elsőéveseknek

500€ kedvezményben részesülnek azon hallgatóink, akik tanulmányaik során (4-es skálán mért legalább 2,5-ös átlaggal):

 • Az iBT-n 80 pontot elért, érvényes TOEFL vizsgával rendelkeznek, vagy 6,5 pontot szerezve az IELTS-en és legalább „C” tanulmányi átlaggal
 • Középszintű érettségivel (magyar) rendelkeznek, a tantárgyak között az angol idegen nyelvvel, és „Jó” vagy „Kiváló” átlaggal
 • International Baccalaureate (IB) diplomával, legalább 24-es összpontszámot elérve
 • GSCE (General Certificate of Secondary Education) végzettséggel, legalább hat tantárgyból „A” és „C” közötti érdemjeggyel
 • U.S. high school diplomával rendelkeznek, legalább 2,5-ös tanulmányi átlaggal, illetve SAT (legalább 1500 összpontszámmal) vagy ACT (legalább 21 ponttal)

1000€ kedvezményben részesülnek azon hallgatóink, akik tanulmányaik során (4-es skálán mért legalább 3-as átlaggal):

 • Az iBT-n 100 pontot elért, érvényes TOEFL rendelkeznek, vagy 7,5-8 pontot szerezve az IELTS-en és legalább „C” tanulmányi átlaggal
 • Emelt szintű érettségivel (magyar) rendelkeznek, a tantárgyak között az angol idegen nyelvvel, és „Jó” vagy „Kiváló” átlaggal
 • International Baccalurate (IB) diplomával, két emelt szintű vizsgatárggyal, legalább 28 összpontszámot elérve
 • U.S. high school diplomával rendelkeznek, legalább 3,5-ös tanulmányi átlaggal, illetve SAT (legalább 1800 összpontszámmal), ACT (legalább 26 ponttal) vagy GCE (General Certificate of Education) végzettséggel két A-szintű és három AS-szintű vizsgával, melyek átlaga legalább „B”

Tanulmányi ösztöndíj felsőbb éves hallgatóknak

 • Az első tanév után a legalább 3,0-ás tanulmányi átlaggal rendelkező hallgatóink 500€ tandíjkedvezményben részesülnek
 • Az első tanév után a legalább 3,5-3,69 közötti tanulmányi átlaggal rendelkező hallgatóink 1000€ tandíjkedvezményben részesülnek
 • Az első tanév után a legalább 3,7-4,0 közötti tanulmányi átlaggal rendelkező hallgatóink 2000€ tandíjkedvezményben részesülnek
 • Abban az esetben, ha hallgatónk tanulmányi kötelességeit nem teljesíti, amely magába foglalja a TOEFL vizsgát a második tanév végéig és/vagy tanulmányi átlaga az előbb felsoroltak alsó határát nem éri el, sajnos kénytelenek vagyunk tanulmányi ösztöndíját felfüggeszteni, eredményei javulásának hiánya esetén pedig visszavonni.

A tandíjkedvezményre nem jogosult hallgatók számára

A tandíj összege:

3950€/szemeszter az első két tanévben
4300€/szemeszter a második két tanévben

Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos kedvezménylehetőségek a campusra jelentkezni kívánó diákokat, míg mások a már képzésünkben résztvevő hallgatókat érintik!