Bizonyos helyzetekben a hallgatóknak lehetőségük van a tandíj visszatérítésének igénylésére

Visszafizetésre nem jogosult az a hallgató, aki tanulmányi vagy fegyelmi okokból a képzés megszakítására kényszerül.

Arányos visszafizetésre jogosult az a hallgató, aki tartós betegség miatt vagy váratlan körülményekből (szülő vagy gondviselő elhalálozása, katonai szolgálat, stb.) adódóan kényszerül tanulmányai megszakítására.

A visszatérítés a hónap első napjától vehető igénybe, az alábbi feltételeket figyelembe véve, illetve azok hivatalos igazolásával.

Visszatérítési jegyzék

A tanulmányok megkezdése után az intézmény részére befizetett összeg

  • egy héttel 80%
  • két héttel 60%
  • három héttel 40 %
  • négy héttel 20 %
  • a negyedik hét után nem áll módunkban a befizetett összeget visszafizetni
Figyelem! A fent felsorolt értékek a lehető legpontosabbak, de a változás lehetősége fennáll.